铁氧体磁体

铁氧体磁体

铁氧体磁体的主要原料是SrO和Fe203。铁氧体磁体具有性价比高、应用广泛、耐腐蚀性好、不需要表面处理等特点。我公司可生产弧、环、盘、块等各种不同形状的高性能磁体及其他特殊形状。用我们的特殊配方可以生产出超高性能铁氧体-镧钴磁体

SJ/T10410-93铁氧体磁体标准

材料BR六氯苯HCJ(BH)最大值
MT千克Ka/m科伊Ka/m科伊KJ/m3
Y10T≥200≥2.0≥125≥1.6≥210≥2.6≥6.5
Y20320-3803.2-3.8135-1901.70-2.58140-1951.76-2.4518.0-22.0
Y25360-4003.6-4.0135-1701.70-2.14140-2001.76-2.5122.5-28.0
Y28370-4003.7-4.0175-2102.20-2.64180-2202.26-2.7726.0-30.0
Y30≥390≥3.9≥184≥2.3≥188≥2.35≥27.6
Y30BH≥390≥3.9≥240≥3.0≥256≥3.20≥27.6
Y35≥410≥4.1≥208≥2.6≥212≥2.66≥30.4

美国标准

材料 BR 六氯苯 HCJ (BH)最大值
MT 千克 Ka/m 科伊 Ka/m 科伊 KJ/m3
C1 230 2.30 148 1.86 258 3.50 8.36
C5 380 3.80 191 2.40 199 2.50 27.00
C7 340 3.40 258 3.23 318 4.00 21.90
C8(C8A) 385 3.85 235 2.95 242 3.05 27.80
C9 380 3.80 280 3.52 320 4.01 26.40
C10 400 4.00 288 3.62 280 3.51 30.40
C11 430 4.30 200 2.51 204 2.56 34.40

公司标准

材料 BR 六氯苯 HCJ (BH)最大值
MT GS Ka/m OE Ka/m OE kJ/m³ MGOE
CJMG29 370 3700 270 3390 318 4000 26.1 3.28
CJMG30 390 3900 231 2900 235 2950 28.7 3.60
CJMG30B 410 4100 200 2510 207 2600 31.2 3.90
CJMG29H 360 3600 271 3400 382 4800 24.0 3.01
CJMG31 410 4100 231 2900 235 2950 32.6 4.09
CJMG32 380 3800 279 3500 318 4000 26.2 3.29
CJMG33 400 4000 267 3350 279 3500 30.3 3.80
CJMG34 420 4200 223 2800 227 2850 33.6 4.20
CJMG35 400 4000 290 3640 318 4000 31.2 3.90
CJMG35B 420 4200 255 3200 263 3300 34.4 4.30
CJMG36 410 4100 300 3770 350 4400 32.8 4.10
CJMG36B 425 4250 290 3640 318 4000 35.2 4.40
CJMG36H 390 3900 302 3790 382 4800 28.9 3.60
CJMG37H 420 4200 318 4000 382 4800 34.4 4.30
CJMG37B 440 4400 318 4000 350 4400 36.7 4.60

注:

1.CJMG36-CJMG37B均为镧钴磁体。

2.表中数据为中心值,其中Br公差±10mt,Hcb公差±8kA/m,Hcj公差±8kA/m,BH最大公差±0.8kJ/m,

3.磁粉粒径分为A、B、C三种,A为球状物料粒径≤10mm,B为粗粉粒径3-5μm,C为细粉粒径<1μm。

生产过程

 • 01

  混合

 • 02

  粉体生产

 • 03

  精铣

 • 04

  压榨

 • 05

  烧结

 • 06

  测试

 • 12

  售后服务

 • 11

  送货

 • 10

  包装

 • 09

  检查

 • 08

  清洁

 • 07

  切削磨削

产品展示

zh_CNChinese